محصولات

pic-slide

نام دستگاه

تست کشش بال اسکرو-

مدل دستگاه تست کشش مواد

st503 -

اطلاعات کلی

نام دستگاه تست کشش مواد

تست کشش بال اسکرو-

ظرفیت ( کیلونیوتون )

0-5-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1

سال-

ویژگی ها
قابلیت محاسبه نقاط بحرانی و اصلاح نمودار-
امکان بازیابی اطلاعات-

محصولات مشابه

pic-arrow pic-arrow1